Luotettavaa kiinteistöhallinnon asiantuntemusta

Kehitämme kiinteistöhallinnon tietojärjestelmiä, jotka tukevat asiakkaidemme kiinteistöliiketoiminnan jatkuvuutta ja kehittymistä.  Asiakkaillemme tuottamamme lisäarvo perustuu kiinteistöhallinnon perinpohjaiseen tuntemukseen ja kokemukseen sekä tietotekniikan nykyaikaisempien välineiden hyväksikäyttöön.

Päätuotteemme on Haltia Kiinteistöhallinta tietojärjestelmä, jonka käyttäjäkuntaan kuuluvat niin kiinteistönomistajat kuin heille palveluita antavat yritykset.  Haltialla hallitaan tehokkaasti ja luotettavasti kiinteistöomaisuuden arvot, tuotot ja kulut.