Kiinteistön perustietojen hallinta ja ylläpito

Haltia kiinteistörekisteri on tarkoitettu kiinteistöjen perustietojen käsittelyyn ja hallintaan. Kiinteistörekisteri kokoaa kaikki kiinteistön tiedot yhteen paikkaan, helposti hyödynnettävään ja raportoitavaan muotoon.

Hyödyt ja edut

Kaikki tieto yhdessä paikassa

 • Kokoaa kiinteistöjen tiedot yhteen paikkaan, josta niitä on helppo hyödyntää myös muissa sovelluksissa.
 • Laaja tietojoukko mm. kohteiden sijainti-, hallinto-, arvo-, hinta- sekä teknisten tietojen ylläpitämiseen ja raportointiin.
 • Kohteen tietoihin voidaan liittää erilaisia liitetiedostoja, kuten dokumentteja, valokuvia tai pohjapiirustuksia. 

Selkeä käytettävyys

Tiedot helposti hyödynnettävissä

 • Palvelu on internet-pohjainen ja selaimella käytettävä.
 • Kaikki kiinteistön tiedot ovat käytettävissä juuri silloin kun niitä tarvitaan.
 • Tietojen lisääminen ja muokkaaminen on helppoa joko manuaalisesti, massatoiminnolla tai tiedonsiirroilla muista järjestelmistä.
 • Mahdollisuus yhdistää taloushallinnosta saatavia tietoja kiinteistön perustietoihin, jolloin saadaan raportoitua kiinteistöliiketoiminnan tunnusluvut.
 • Järjestelmä tukee vuokrattavien tilojen markkinointia.
 • Mahdollistaa myös kiinteistön alv käytön seurannan.

Haltia Kiinteistörekisterin sisältö

Nykyaikaiset ominaisuudet ja rajapinnat muihin järjestelmiin

 • Kiinteistöjen perustietojen käsittely ja hallinnointi.
 • Lomakkeet kohde-, maa-alue-, rakennus-, tila- ja muiden kohteiden tietojen hallinnointiin.
 • Mahdollisuus määrittää kohdehierarkia.
 • Mahdollisuus käyttäjän toimesta luokitella ja ryhmitellä kohteita.
 • Tilojen pohjakuvien katselu (edellyttää Tilahallinta-moduulia)
 • Kohteen arvotietojen laskenta ja raportointi.
 • Liitetiedostojen liittäminen kohteeseen.
 • Taloushallinnosta saatavien tietojen yhdistäminen kiinteistön perustietoihin (edellyttää liitosta taloushallintoon).
 • Vapaiden/vapautuvien kohteiden raportointi.
 • Vuokrattavien tilojen siirtäminen koneellisesti internetin julkisille markkinapaikoille.
 • Myyntien kirjaaminen ja raportointi.
 • Kiinteistöjen alv käytön seuranta ja raportointi.
 • Laajat raportointiominaisuudet (Word, Excel, PDF tai visuaalisesti toteutettu dashboard).
 • Lukuisia rajapintoja muihin järjestelmiin.
 • YTJ-yrityshaun hyödyntäminen yhteystahon ja toimittajan tietojen haussa.