Muut Haltia sovellukset

Kulutuslaskutus Sovellus, johon talletetaan energiamittareiden perus- ja hintatiedot sekä mittarikohtaiset kulutustiedot.  Mittarit liitetään Vuokrarekisterissä vuokrasopimuksille ja niiden kulutus laskutetaan Vuokrareskontrassa. 

 

Budjetti Budjetti sovelluksella budjetoidaan kiinteistöjen tuotot ja kulut sekä seurataan kirjanpidosta saatavien tapahtumien avulla budjetin toteutumista. 

 

Maksatus Vastikkeiden, erilliskorvausten, vuokrien ym. maksujen maksamiseen tarkoitettu sovellus, jolla toistuvien maksujen maksaminen hoituu tehokkaasti massana. 

 

Hankeseuranta Kiinteistöihin liittyvien investointien suunnitteluun ja seurantaan tarkoitettu sovellus, jota voidaan laajentaa myös ostotilaustenkäsittelyyn sekä rahoitustarpeen suunnitteluun. Hankeseuranta hoitaa myös verottajan vaatiman rakennuttajan tiedonantovelvollisuuden raportoinnin. 

 

Tilahallinta Rakennusten ja tilojen kuvien käsittelyyn tarkoitettu sovellus, jolla voidaan helposti näyttää missä huoneisto on kerroksessa ja missä vuokralaisen vuokraamat tilat ovat. 

 

Asiakashallinta Kiinteistöomaisuuden myynnin ja vuokrauksen toiminnanohjausjärjestelmä, joka toimii vuokralaisiin liittyvän erilaisen informaation tietovarastona. 

 

Hakijarekisteri Vuokra-asuntoa hakevien henkilöiden asuntohakemusten käsittelyyn ja asuttamiseen tarkoitettu sovellus, joka välittää asutetun kohteen ja vuokralaisen tiedot Vuokrarekisteri sovellukselle. 

 

Teknisten arvojen laskenta Kiinteistöomaisuuden teknisen nykyarvon ja kiinteistöihin tarvittavien investointien määrän arviointiin käytettävä ohjelmisto, joka perustuu rakennus- ja korjaustyypeille annettaviin oletustietoihin. 

 

Historia Kiinteistöihin liittyvien historiatietojen tallennus- ja raportointiohjelmisto, joka on tarkoitettu aikaan sidottujen tietojen tallennukseen. 

 

Kirjanpitotapahtumat Sovellus noutaa taloushallinnon tapahtumat joko asiakkaan kirjanpidosta tai muista Haltia sovelluksista ja välittää ne niihin Haltia sovelluksiin, jotka käyttävät tapahtumia. Kirjanpitotapahtumat sovellukseen voi myös syöttää tapahtumia.