Käyttöönottopalvelut ja tukipalvelut

Nopean käyttöönoton turvaamiseksi toimitus sisältää mm. valmiit parametrilistat kuten maksulajit ja asiakaskohtaisesti määriteltävät rajapinnat useisiin taloushallinnon järjestelmiin.

Käyttöönottopalvelut

Koulutusta ja asennuksia

Käyttöönottopalvelujemme laajuus riippuu asiakkaan toiveista ja toimituksen laajuudesta. Peruspaketti on nopeasti käyttöönotettavissa vakioasetuksin tai se voi muodostaa laajan kokonaisuuden sovituksineen ja mittavan koulutuspaketin sadoille käyttäjille. Koulutus voi tapahtua kurssimuotoisesti etänä tai asiakkaan tiloissa.

Käyttöönotot tehdään määrämuotoisena käyttöönottoprojektina, jolla varmistetaan aikataulun ja kustannusten pitäminen. Projekti voi sisältää tietojen konvertoinnin vanhasta järjestelmästä, asiakkaan tarvitsemien rajapintojen määrittelyn ja toteutuksen, ohjelmiston sovittamisen asiakkaan vaatimuksiin, asiakkaan toiminnallisen konsultoinnin ja avustamisen asiakkaan sisäisen ohjeistuksen laadinnassa.

Tukipalvelut

Helpommin ja nopeammin

Palvelemme asiakkaitamme Haltian käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa niin sähköpostin kuin henkilökohtaisesti puhelimen välityksellä. Haltian monipuolisiin toimintoihin sisältyvät myös käytön ongelmatilanteissa esiin tulevat tukipyyntösivut. Näille sivuille Haltia kerää järjestelmän sisäistä lokitietoa, joiden avulla ongelma pystytään helpommin ja nopeammin ratkaisemaan. Jotkut ongelmat vaativat vielä tarkempaa selvitystä, tällöin ongelmaa voidaan selvittää suoraan asiakkaan tallentamien tietojen pohjalta.

Tukemme kattaa myös ohjelmien virhekorjaukset, asiakkaalle tehtyjen sovitusten ja rajapintojen ylläpidon ohjelmistoversioiden vaihtuessa.

Tukipalvelut

Helpommin ja nopeammin

Palvelemme asiakkaitamme Haltian käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa niin sähköpostin kuin henkilökohtaisesti puhelimen välityksellä. Haltian monipuolisiin toimintoihin sisältyvät myös käytön ongelmatilanteissa esiin tulevat tukipyyntösivut. Näille sivuille Haltia kerää järjestelmän sisäistä lokitietoa, joiden avulla ongelma pystytään helpommin ja nopeammin ratkaisemaan. Jotkut ongelmat vaativat vielä tarkempaa selvitystä, tällöin ongelmaa voidaan selvittää suoraan asiakkaan tallentamien tietojen pohjalta.

Tukemme kattaa myös ohjelmien virhekorjaukset, asiakkaalle tehtyjen sovitusten ja rajapintojen ylläpidon ohjelmistoversioiden vaihtuessa.