Manageri

Kiinteistömanagerit käyttävät Haltiaa asiakkaidensa kiinteistökohteiden hoitoon. Hoidettavia vuokrasopimuksia eri managerilla on yhteensä yli 20.000. Asiakkaina managereilla ovat kiinteistösijoittajat, rahastot, eläkevakuutusyhtiöt ja hoidettavat kohteet ovat mm. kauppakeskukset, toimitilat ja asuntokohteet vapaarahoitteisista aravavuokrataloihin. Tämä on vahva osoitus Haltia Kiinteistönhallintajärjestelmän soveltuvuudesta kiinteistösijoittajan ja kiinteistömanagerin tarpeisiin.

Managerin toimintaa tukeva tekniikka

Haltia on mahdollisuus hankkia SaaS-palveluna, jolloin teknisen ympäristön ylläpito sisältyy palvelumaksuun.

Haltiassa on mahdollisuus raportointiin ja toimenpiteisiin perustuen hakutulokseen eli kullekin managerin asiakkaalle erikseen tai kaikki yhteisesti riippuen tarpeesta.

Haltian käyttöoikeuksilla voidaan rajata kohteiden tai tietojen näkyvyyttä ja Haltia voidaan antaa vaikka asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden käyttöön managerin rajaamiin kohteisiin ja tehtäviin.

Asiakaskohtaista palvelua

Haltian avulla managerin asiakkaille voidaan tarjota palvelua asiakkaan toivomalla tavalla, asiakkailla voi olla esimerkiksi omat kirjanpitosiirtonsa, omat tilikartat, lasku- ja tositenumerot, eräpäivät.  Haltiassa on myös mahdollista tuottaa laskuja, vuokrantarkistuskirjeitä loppuasiakkaille eri kielillä sekä verkkolaskuina, paperilla tai sähköpostin liitteenä.  Raportointi on mahdollista ulkomaalaiselle päämiehelle halutulla kielellä.

Liitännät yrityksen muihin tietojärjestelmiin

Managerin asiakkailla on eri toimittajien taloushallinnon järjestelmiä käytössään, joihin pitäisi saada yhteydet toteutettua.  Haltia tukee myös tämänkaltaista toimintaa, jokaisen kiinteistönomistajan taloushallintoon voi olla erilainen rajapinta. Haltiassa on jo nyt toimivat yhteydet useimpiin markkinoilla oleviin taloushallinnon ohjelmistoihin. Haltiassa on vakioidut rajapinnat myös useimpiin markkinoilla oleviin huoltokirja-, kunnossapito-, kulutusseuranta- yms. ohjelmistoihin. Usean asiakkaan koko kiinteistöjärjestelmän ytimenä on Haltia Kiinteistörekisteri, josta muut ohjelmistot saavat kohteiden perustiedot käyttöönsä.