Kiinteistösijoittaja tarvitsee toimivat työkalut sijoitustensa hoitoon

Haltiaa käyttävät mm. Sampo-konserni, Keva ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.  Pitkäaikaiset asiakassuhteet näiden ja muiden sijoittajien kanssa kertovat siitä, että Haltiassa on kattavat ominaisuudet kiinteistösijoittajalle.  Haltia sopii niin pienille kuin suurille kiinteistönomistajille.  Kohteiden määrä voi olla muutamasta kiinteistöstä tuhansiin kiinteistöihin.  Hinnoittelun perusteena on käyttäjien ja kohteiden määrä.

Kiinteistösijoittaja tarvitsee Haltia Kiinteistörekisterin, joka sisältää sijoittajalle tärkeän raportoinnin.  Raportteja voidaan tulostaa sekä graafisesti että numeerisesti kiinteistöliiketoiminnan vaatimin tunnusluvuin, raportoinnista nähdään vuokratuotot, hoitokulut, pääoma-arvot, sidotun pääoman tuottoprosentin jne. Kiinteistörekisterin laajoihin ominaisuuksiin kuuluu myös kohteiden reittaus.  Huoneistojen, rakennusten ja tonttien markkinointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Myytävät/vuokrattavat kohteet voidaan myös siirtää julkiseen markkinointiin Internetiin Miragelin NetShopiin ja/tai muihin markkinapaikkoihin.  Mikäli kohteeseen on liitetty valokuvia, pohjapiirustuksia tms. dokumentteja, voidaan ne siirtää samalla Internetiin.

Vuokrauksella hallitaan kohteiden vuokrasopimukset.  Sopimusten syöttö käy kätevästi Ohjattu lisäys toiminnalla.  Vuokranantajakohtainen vakiosopimus tehostaa syöttötoimintaa.  Sopimuksille voidaan antaa vapaavalintaiset ehdot ja liittää esim. pohjapiirustukset mukaan sopimukseen.  Vuokrantarkistustapoja on useita ja jokaisella maksulla voi olla eri tarkistustapa. Vuokrantarkistukset voidaan tehdä halutuille sopimuksille milloin vain. Sopimuksella voi olla useita vakuuksia ja niistä saa tulostettua kirjanpidon tase-erittelyn.  Vakuuden käsittely toimenpiteellä vakuudet palautetaan vuokralaiselle tai käytetään rästeihin, huoneistokorjauksiin tms.

Reskontrassa muodostetaan ja lähetetään vuokralaskut sekä valvotaan suoritukset.  Maksatuksella maksetaan huoneistojen vastikkeet kätevillä massatoiminnoilla. Kummassakin sovelluksessa on valmiit liittymät useimpiin taloushallinnon ohjelmistoihin.