Graafinen tilahallinta liiketoiminnan tukena

Haltia Tilahallinta mahdollistaa rakennusten pohjakuvien hyödyntämisen päivittäisessä vuokraus- ja kiinteistöliiketoiminnassa.

Hyödyt ja edut

Helpompaa tila- ja vuokrahallintaa

 • Haltia Tilahallinnan avulla rakennusten pohjakuvia voidaan hyödyntää päivittäisessä vuokraus- ja kiinteistöliiketoiminnassa.
 • Palvelu kokoaa pohjakuvat yhteen paikkaan, josta ne ovat vaivatta oikeiden henkilöiden käytettävissä.
 • Pohjakuvien avulla voidaan tarkastella graafisesti mm. huoneistojen ja sopimusten tietoja tai vuokraustilannetta.
 • Palveluun voidaan tuoda dwg-kuvia helposti ilman erillisiä liittymiä tai AutoCAD-lisenssejä.

Käyttö selaimella

Tiedot helposti hyödynnettävissä

 • Palvelu on internet-pohjainen ja myös selaimella käytettävä.
 • Kaikki tiedot ovat käytettävissä juuri silloin kun niitä tarvitaan.
 • Alkuperäisiin kuviin ei muutoksia tehdä ja kaikki muutokset, kuten rajaukset ja merkinnät, tehdään kuvien päällä oleville tasoille.

Haltia Tilahallinnan sisältö

Rakennuksen tilajakojen, vuokraustilanteen ja yksittäisten vuokrasopimusten tietojen ja tarkastelu graafisesti pohjakuvan ”päällä”.

 • Rakennusten pohjakuvat helposti hyödynnettävässä muodossa.
 • Tilojen ja vuokrasopimusten tietojen tai vuokraustilanteen tarkastelu graafisesti.
 • Mahdollisuus tuoda Dwg-kuvat ohjelmaan ilman erillisiä liittymiä ja AutoCAD-lisenssejä.
 • Alkuperäisiä kuvia ei muuteta, vaan kaikki muutokset, rajaukset ja muut merkinnät tehdään kuvien päällä ohjelmassa oleville tasoille.
 • Mahdollistaa sopimukseen liitettyjen huoneistojen, yhteistilojen tai käyttäjän rajaamien sopimukseen kuuluvien alueiden tulostamisen vuokrasopimuksien liitteeksi.