Kiinteistörekisteri

Haltia Kiinteistörekisteri on koko Haltian ydin. Se on suunniteltu toimimaan niin yksityiskohtaisten perustietojen säilytyspaikkana kuin koko kiinteistöomaisuuden talouden raportointipaikkana. Haltia Kiinteistörekisteri on organisaation kiinteistötietojärjestelmien kiinteistötietoja yhdistävä ja kokoava ohjelmisto, jonne kiinteistökohteiden perustiedot tallennetaan ja josta muut ohjelmistot – joko Miragelin Haltia sovellukset tai muiden toimittajien ohjelmistot – saavat kiinteistöjen tiedot käyttöönsä.

Yhdistämällä kiinteistön perustietoja ja kirjanpidosta siirrettyjä tuotto-, kulu- ja arvotietoja saadaan muodostettua kiinteistöliiketoiminnan tunnusluvuin tase- ja tulosraportteja.

Haltia Vuokrauksesta voidaan siirtää vuokrasopimusten sopimus- ja maksutilannetiedot kiinteistörekisteriin vuokratun kohteen tietoihin. Sopimustietojen perusteella vapaat ja vapautuvat tilat voidaan raportoida monipuolisesti.

Tilojen, rakennusten ja tonttien markkinointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Kohteista saadaan tulostettua sekä myynti että vuokrausesitteet. Myytävät/vuokrattavat kohteet voidaan myös siirtää julkiseen markkinointiin Internetiin joko Miragelin NetShopiin ja/tai muihin markkinapaikkoihin. Mikäli kohteeseen on liitetty valokuvia, pohjapiirustuksia tms. dokumentteja, voidaan myös ne tulostaa esitteisiin ja siirtää Internetiin.

Laajan raportoinnin avulla voidaan kiinteistömassasta tuottaa yllä mainittujen raporttien lisäksi raportteja viranomaisille, sekä omaan että ulkopuoliseen käyttöön tilastointiraportteja kuten KTI -raportti, paikkatietoraportteja ym. Raportteja voidaan tulostaa sekä graafisesti että numeerisesti.