Vuokrareskontra

Haltia Vuokrareskontra sisältää kiinteistöliiketoiminnan vaatimukset täyttävät laskutuksen ja reskontran.  Vuokrasopimusten ehtojen perusteella lasketut maksut laskutetaan laskutuksessa ja reskontrassa valvotaan laskujen maksaminen sekä peritään maksamattomat laskut.

Laskutuksessa voidaan muodostaa vuokralaskuja, jotka voivat sisältää vuokrasopimukselle määriteltyjä palveluita, ja kulutuslaskuja, jotka voivat olla mittari lukemiin perustuvia tai arvio/tasauslaskuja. Kaikkiin laskutyyppeihin saadaan tarvittaessa omat viitteensä, joiden sisällön käyttäjä voi määritellä.

Laskut voidaan tuottaa loppuasiakkaille eri kielillä, joko verkkolaskuina, paperilla tai sähköpostin liitteenä. Laskujen toimitustapa määritellään vuokralais- / sopimuskohtaisesti.

Suoritusten käsinkohdistusten määrä on minimoitu automaattikohdistuksen monipuolisilla ohjaustiedoilla.

Tehokasta perintää varten Haltia Reskontrassa on useita raportteja, joilla poikkeamat voidaan tulostaa sekä laajat koronlaskenta ja – laskutustoiminnot sekä useatasoiset maksukehotukset, jotka perustuvat joko myöhässäolopäivien lukumäärään tai rästissä olevan vuokran määrään. Sopimukset voidaan siirtää ulkopuoliseen perintään ja estää laskutuksen, viivästyskoron ym. toimintojen tekeminen Haltia Reskontrassa.

Saatavista ja ennakoista voidaan tulostaa kirjanpidon tilikohtaiset tase-erittelyt. Kirjanpidon tositteet saadaan tulostettua ennakon palautuksista, puretuista kohdistuksista ja vakuuden palautuksista.

Kirjanpidon tarpeita varten Reskontrassa on laajat ohjaustiedot, joilla saadaan määriteltyä tilikartat, maksulajikohtaiset tiliöintitiedot, tositenumeroinnit jne. Kirjanpitosiirron ominaisuudet ovat laajat ja siirtoja on tehty useisiin markkinoilla oleviin järjestelmiin. Siirrettävistä tiedoista saadaan tulostettua erilaisia täsmäytys/tiliöinti raportteja.