Vuokrasopimusten tekeminen ja hallinta

Haltia Vuokrarekisteri mahdollistaa vuokrasopimusten tekemisen erilaisista kohteista, kuten kokonaisen rakennuksen tiloista, yksittäisistä huoneistoista ja maa-alueista. Sopimusten tekeminen on helppoa ja nopeaa ohjatulla käyttöliittymällä. Haltia toimii samalla vuokrasopimusarkistona tehdyille vuokrasopimuksille ja niiden liitteille. 

Hyödyt ja edut

Helpompaa sopimusten hallintaa

 • Vuokrasopimusten tekeminen on nopeaa ohjatulla käyttöliittymällä.
 • Sopimusten syöttöä voidaan tehostaa mm. hyödyntämällä vakiomuotoisia sopimusmalleja sekä ehtoja tai käyttämällä pohjakuvaa tilavalinnan apuna.
 • Sopimusprosessia sujuvoittaa sopimusten sähköinen allekirjoitus, jonka yhteydessä vuokralaiselle voidaan lähettää myös vakuusmaksulasku ja ensimmäisen kuukauden vuokralasku.
 • Vuokrasuhteiden hallinta on tehty mahdollisimman helpoksi mm. monipuolisten vuokrantarkistus- ja maksujen korotustoimintojen ansiosta.
 • Järjestelmästä voidaan myös vaivatta muodostaa erilaisia raportteja ja lähettää mm. vuokrantarkastuskirjeitä vuokralaisille.
 • Monipuoliset ajastus- ja automatisointitoiminnot sekä muistutukset helpottavat toimintaa ja vähentävät vuokrasopimusten hoitoon liittyvää manuaalista työtä.

Haltia Vuokrarekisterin sisältö

Monipuoliset ominaisuudet asuin-, liiketila- ja muiden sopimusten hallintaan

 • Mahdollisuus käsitellä sopimustyyppeinä mm. asunto-, liike-, autopaikka-, maanvuokraus- ja kulutussopimuksia..
 • Mahdollisuus hyödyntää vakiomuotoisia sopimusmalleja.
 • Mahdollisuus käyttää pohjakuvaa vuokrasopimuksen tilojen valinnassa.
 • Samaan tilaan voidaan tehdä useita vuokrasopimuksia.
 • Sisään- ja ulosvuokraussopimusten sekä sisäisten sopimusten hallinta.
 • Sähköinen allekirjoitus ja irtisanominen.
 • Erilaisten liitedokumenttien lisääminen.
 • Vakuuksien hallinta ja raportointi.
 • Vuokrasopimuksen tulostaminen järjestelmästä.
 • Tarkistuskirjeiden, irtisanomiskirjeiden ym. tulostaminen järjestelmästä.
 • Tulosteiden lähettäminen sähköpostin liitteinä.
 • Sopimuksella voi olla useampia erilaisia maksuja, ja vuokrantarkistustapa on mahdollista määritellä erikseen kullekin maksulle.
 • Maksuaineistojen luonti ulkoisiin järjestelmiin.
 • Toiminnot mahdollista ajastaa ja automatisoida.