Laskutus ja reskontra kiinteistöliiketoiminnan vaatimuksiin

Haltia Vuokrareskontra mahdollistaa laskutuksen ja reskontran, joka täyttää kiinteistöliiketoiminnan erityisvaatimukset.

Hyödyt ja edut

Helpompaa vuokrareskontran hoitoa

 • Kiinteistöliiketoimintaa tehostava toistuva vuokralaskutus ja -reskontra.
 • Laskujen muodostaminen on helppoa ja nopeaa valmiiksi määriteltyjen tietojen perusteella, ja laskujen muodostaminen voidaan myös automatisoida ja ajastaa.
 • Suoritusten käsinkohdistusten määrä on minimoitu automaattikohdistuksen monipuolisilla ohjaustiedoilla.
 • Järjestelmässä on taloushallinnon tarpeita varten laajat ohjaustiedot, joilla saadaan määriteltyä tilikartat, maksulajikohtaiset tiliöintitiedot, tositenumeroinnit, brutto/nettokirjaukset sekä taloushallintosiirrot eri järjestelmiin.
 • Työtä helpottava tehokas maksuvalvonta ja perintä kattaa mm. useita raportteja poikkeamien raportointiin ja seurantaan, maksumuistutusten muodostuksen ja muistutuskirjeiden lähetykset, viivästyskorkojen laskennan ja -laskutuksen.

Haltia Vuokrareskontran sisältö

Erikoisreskontra vuokralaskutukseen

 • Laskujen muodostus sopimuksille määriteltyjen ehtojen, vuokran ja muiden
  maksujen perusteella massatoimintona, joka on mahdollista myös automatisoida ja ajastaa tapahtumaan työajan ulkopuolella.
 • Järjestelmässä voidaan tehdä myös sopimuksiin liittymättömiä erillislaskuja.
 • Kulutusten laskutus osana vuokralaskuja tai erillisinä kulutuslaskuina.
 • Vakuuslaskujen muodostus sopimukselle määritellystä rahavakuudesta.
 • Vakioviitteen käyttö tai mahdollisuus määritellä viitenumerot laskutyypeittäin.
 • Laskujen tulostus pdf-tulosteena, sähköpostina tai verkkolaskuna (Finvoice3.0).
 • Laskuihin voidaan liittää myös liitteitä.
 • Laskujen, maksumuistutusten sekä maksuhistoriaraporttien lähettäminen vuokralaiselle sähköpostin liitteenä.
 • Automaattinen suoritusten kohdistaminen.
 • Reskontran tapahtumien vienti taloushallintoon joko kuukausittain tai päivittäin.
 • Asiakaskohtaisesti muokattavissa olevat rajapinnat eri taloushallinto-ohjelmistoihin.
 • Laajat ohjaustiedot taloushallintoliittymää varten.
 • Lukuisia raportteja reskontran ja taloushallintoliittymän toiminnasta.
 • Maksuvalvonnan ja perinnän toiminnot.
 • Vakuuden käsittely.